Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Pschoblik

Pschoblik to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Pschoblik.
. Dziś miejscowość nazywa się Pšovlky i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Pschoblik Austro-Węgry Podersam przed traktatem pokojowym z Austrią
Pšovlky Austro-Węgry Podersam przed traktatem pokojowym z Austrią
Pšovlky Czechosłowacja Podbořany po traktacie pokojowym z Austrią
Pschoblik Czechosłowacja Podbořany po traktacie pokojowym z Austrią
Pschoblik Rzesza Niemiecka Podersam 1938
Pšovlky Czechosłowacja Rakovník 1945
Pšovlky Czechosłowacja Rakovník 1992
Pšovlky Czechy Rakovník 1993