Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Březí

Březí to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Březí.
. Dziś miejscowość nazywa się Březí i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Březi Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Březí Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Březí Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Birken Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Březí Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Březí Czechosłowacja Písek 1945
Březí Czechosłowacja Písek 1992
Březí Czechy Písek 1993