Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Plíškovice

Plíškovice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Plíškovice.
. Dziś miejscowość nazywa się Plíškovice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Plischkowitz Austro-Węgry Blatna przed traktatem pokojowym z Austrią
Plíškovice Austro-Węgry Blatna przed traktatem pokojowym z Austrią
Plíškovice Czechosłowacja Blatná po traktacie pokojowym z Austrią
Plischkowitz Rzesza Niemiecka Blatna 1939
Plíškovice Rzesza Niemiecka Blatna 1939
Plíškovice Czechosłowacja Písek 1945
Plíškovice Czechosłowacja Písek 1992
Plíškovice Czechy Písek 1993