Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Plewňow

Plewňow to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Plevňov.
. Dziś miejscowość nazywa się Plevňov i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Plewňow Austro-Węgry Přestitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Plevňov Austro-Węgry Přestitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Plevňov Czechosłowacja Přeštice po traktacie pokojowym z Austrią
Plewniow Rzesza Niemiecka Pschestitz 1939
Plevňov Rzesza Niemiecka Pschestitz 1939
Plevňov Czechosłowacja Přeštice 1945
Plevňov Czechosłowacja Plzeň-jih 1992
Plevňov Czechy Plzeň-jih 1993