Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Pytlov

Pytlov to miejscowość w to miejscowość, która 1945 należała do Czechosłowacja i znajdowała się w okręgu administracyjnym Stříbro.
Pytlov to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Pitlau. Dziś miejscowość nazywa się Pytlov i należy do Czechy.