Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Pěschitz

Pěschitz to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Pěšice.
. Dziś miejscowość nazywa się Pěšice i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Pěschitz Austro-Węgry Hohenmauth przed traktatem pokojowym z Austrią
Pěšice Austro-Węgry Hohenmauth przed traktatem pokojowym z Austrią
Pěšice Czechosłowacja Vysoké Mýto po traktacie pokojowym z Austrią
Pieschitz Rzesza Niemiecka Hohenmauth 1939
Pěšice Rzesza Niemiecka Hohenmauth 1939
Pěšice Czechosłowacja Vysoké Mýto 1945
Pěšice Czechosłowacja Východní Čechy 1992