Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Paruszowiec

Paruszowiec to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Paruschowitz.
. Dziś miejscowość nazywa się Paruszowice i należy do Polska.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Paruschowitz Rzesza Niemiecka Rybnik przed traktatem wersalskim
Paruszowiec Polska Rybnik po traktacie wersalskim
Paruschowitz Rzesza Niemiecka Rybnik 1939
Paruszowiec Polska Rybnik m. 1945
Paruszowice Polska Katowice 1992