Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Woldřisch

Woldřisch to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Oldřiš.
. Dziś miejscowość nazywa się Oldřiš i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Woldřisch Austro-Węgry Hohenmauth przed traktatem pokojowym z Austrią
Voldřiš Austro-Węgry Hohenmauth przed traktatem pokojowym z Austrią
Oldřiš Czechosłowacja Vysoké Mýto po traktacie pokojowym z Austrią
Oldris Rzesza Niemiecka Hohenmauth 1939
Oldřiš Rzesza Niemiecka Hohenmauth 1939
Oldřiš Czechosłowacja Vysoké Mýto 1945
Oldřiš Czechosłowacja Východní Čechy 1992