Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Tschauschwitz

Tschauschwitz to miejscowość w to miejscowość, która 1937 należała do Rzesza Niemiecka i znajdowała się w okręgu administracyjnym Strehlen.
Tschauschwitz to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Ohletal. Dziś miejscowość nazywa się Częszyce i należy do Polska.