Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Nová Vráž

Nová Vráž to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Nová Vráž.
. Dziś miejscowość nazywa się Nová Vráž i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Neu-Wraž Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Nová Vráž Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Nová Vraž Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Nová Vráž Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Neu-Wrasch Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Nová Vráž Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Nová Vráž Czechosłowacja Písek 1945
Nová Vráž Czechosłowacja Písek 1992
Nová Vráž Czechy Písek 1993