Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Neudorf

Neudorf to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Neudorf.
. Dziś miejscowość nazywa się Nová Ves i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Neudorf Austro-Węgry Podersam przed traktatem pokojowym z Austrią
Nová Ves Austro-Węgry Podersam przed traktatem pokojowym z Austrią
Nová Ves Czechosłowacja Podbořany po traktacie pokojowym z Austrią
Neudorf Czechosłowacja Podbořany po traktacie pokojowym z Austrią
Neudorf Rzesza Niemiecka Podersam 1938
Nová Ves Czechosłowacja Podbořany 1945
Nová Ves Czechosłowacja Rakovník 1992
Nová Ves Czechy Rakovník 1993