Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Myšenec

Myšenec to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Myšenec.
. Dziś miejscowość nazywa się Myšenec i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Mischenetz Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Myšenec Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Myšenec Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Mischenetz Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Myšenec Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Myšenec Czechosłowacja Vodňany 1945
Myšenec Czechosłowacja Písek 1992
Myšenec Czechy Písek 1993