Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Niklasdorf

Niklasdorf to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Niklasdorf.
. Dziś miejscowość nazywa się Mikulovice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Niklasdorf Austro-Węgry Kaaden przed traktatem pokojowym z Austrią
Mikulovice Austro-Węgry Kaaden przed traktatem pokojowym z Austrią
Mikulovice Czechosłowacja Kadaň po traktacie pokojowym z Austrią
Niklasdorf Czechosłowacja Kadaň po traktacie pokojowym z Austrią
Niklasdorf Rzesza Niemiecka Kaaden 1938
Mikulovice Czechosłowacja Kadaň 1945
Mikulovice Czechosłowacja Chomutov 1992
Mikulovice Czechy Chomutov 1993