Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Malčice

Malčice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Malčice.
. Dziś miejscowość nazywa się Malčice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Malčitz Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Malčice Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Malčice Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Maltschitz Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Malčice Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Malčice Czechosłowacja Písek 1945
Malčice Czechosłowacja Písek 1992
Malčice Czechy Písek 1993