Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Klein-Priesen

Klein-Priesen to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Klein Priesen.
. Dziś miejscowość nazywa się Malé Březno i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Klein-Priesen Austro-Węgry Aussig przed traktatem pokojowym z Austrią
Malé Březno Austro-Węgry Aussig przed traktatem pokojowym z Austrią
Malé Březno Czechosłowacja Ústí nad Labem po traktacie pokojowym z Austrią
Klein-Priesen Czechosłowacja Ústí nad Labem po traktacie pokojowym z Austrią
Klein Priesen Rzesza Niemiecka Aussig 1938
Malé Březno Czechosłowacja Ústí nad Labem 1945
Malé Březno Czechosłowacja Ústí nad Labem 1992
Malé Březno Czechy Ústí nad Labem 1993