Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Lovecký Zámeček

Lovecký Zámeček to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się NN.
. Dziś miejscowość nazywa się Zámeček i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Lichtenwald Austro-Węgry Brüx przed traktatem pokojowym z Austrią
Lovecký Zámeček Czechosłowacja Most po traktacie pokojowym z Austrią
Lichtenwald Czechosłowacja Most po traktacie pokojowym z Austrią
NN Rzesza Niemiecka Brüx 1938
NN Czechosłowacja Horní Litvínov/Litvínov 1945
Zámeček Czechosłowacja Most 1992
Zámeček Czechy Most 1993