Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Lhota

Lhota to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Lhota.
. Dziś miejscowość nazywa się Lhota u Kestřan i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Lhota Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Lhota Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Lhota Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Lhota Czechosłowacja Písek 1945
Lhota u Kestřan Czechosłowacja Písek 1992
Lhota u Kestřan Czechy Písek 1993