Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Letin

Letin to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Letiny.
. Dziś miejscowość nazywa się Letiny i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Letin Austro-Węgry Přestitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Letiny Austro-Węgry Přestitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Letiny Czechosłowacja Přeštice po traktacie pokojowym z Austrią
Lettin Rzesza Niemiecka Pschestitz 1939
Letiny Rzesza Niemiecka Pschestitz 1939
Letiny Czechosłowacja Blovice 1945
Letiny Czechosłowacja Plzeň-jih 1992
Letiny Czechy Plzeň-jih 1993