Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Laudon

Laudon to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Laudon.
. Dziś miejscowość nazywa się Mezilesí i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Laudon Austro-Węgry Landskron przed traktatem pokojowym z Austrią
Laudon Czechosłowacja Lanškroun po traktacie pokojowym z Austrią
Laudon Rzesza Niemiecka Landskron 1938
Laudon Czechosłowacja Lanškroun 1945
Mezilesí Czechosłowacja Lanškroun 1945
Mezilesí Czechosłowacja Ústí nad Orlicí 1992
Mezilesí Czechy Ústí nad Orlicí 1993