Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Lažan

Lažan to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Lažany.
. Dziś miejscowość nazywa się Lažany i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Lažan Austro-Węgry Hohenmauth przed traktatem pokojowym z Austrią
Lažany Austro-Węgry Hohenmauth przed traktatem pokojowym z Austrią
Lažany Czechosłowacja Vysoké Mýto po traktacie pokojowym z Austrią
Laschan Rzesza Niemiecka Hohenmauth 1939
Lažany Rzesza Niemiecka Hohenmauth 1939
Lažany Czechosłowacja Vysoké Mýto 1945
Lažany Czechosłowacja Východní Čechy 1992