Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Kutzin

Kutzin to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Kucíny.
. Dziś miejscowość nazywa się Kucíny i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Kutzin Austro-Węgry Přestitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Kucíny Austro-Węgry Přestitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Kucíny Czechosłowacja Přeštice po traktacie pokojowym z Austrią
Kutzin Rzesza Niemiecka Pschestitz 1939
Kucíny Rzesza Niemiecka Pschestitz 1939
Kucíny Czechosłowacja Přeštice 1945
Kucíny Czechosłowacja Plzeň-jih 1992
Kucíny Czechy Plzeň-jih 1993