Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Křtětice

Křtětice to miejscowość w to miejscowość, która 1945 należała do Czechosłowacja i znajdowała się w okręgu administracyjnym Vodňany.
Křtětice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Křtětice. Dziś miejscowość nazywa się Křtětice i należy do Czechy.