Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Křenovice

Křenovice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Křenovice.
. Dziś miejscowość nazywa się Křenovice i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Křenowitz Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Křenovice Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Křenovice Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Krenowitz Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Křenovice Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Křenovice Czechosłowacja Vyškov 1945
Křenovice Czechosłowacja Jižní Morava 1992