Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Krč

Krč to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Krč.
. Dziś miejscowość nazywa się Krč i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Krč Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Krče Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Krč Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Reuth Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Krč Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Krč Czechosłowacja Vodňany 1945
Krč Czechosłowacja Písek 1992
Krč Czechy Písek 1993