Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Malá Bukovina

Malá Bukovina to miejscowość w to miejscowość, która 1945 należała do Czechosłowacja i znajdowała się w okręgu administracyjnym Jaroměř.
Malá Bukovina to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Klein Bok. Dziś miejscowość nazywa się Malá Bukovina i należy do Czechy.