Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Klaub

Klaub to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Kloub.
. Dziś miejscowość nazywa się Kloub i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Klaub Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Kloub Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Kloub Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Klaub Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Kloub Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Kloub Czechosłowacja Vodňany 1945
Kloub Czechosłowacja Strakonice 1992
Kloub Czechy Strakonice 1993