Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Kloster

Kloster to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Klášter.
. Dziś miejscowość nazywa się Klášter i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Kloster Austro-Węgry Přestitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Klášter Austro-Węgry Přestitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Klášter Czechosłowacja Přeštice po traktacie pokojowym z Austrią
Kloster Rzesza Niemiecka Pschestitz 1939
Klášter Rzesza Niemiecka Pschestitz 1939
Klášter Czechosłowacja Blovice 1945
Klášter Czechosłowacja Plzeň-jih 1992
Klášter Czechy Plzeň-jih 1993