Lista jednostek administracyjnych w Pod zarządem polskim, które tymczasowo znajdowały się pod zarządem Rzeszy Niemieckiej.