Lista jednostek administracyjnych w Litwa, które tymczasowo znajdowały się pod zarządem Rzeszy Niemieckiej.