Lista jednostek administracyjnych w Pod zarządem sowieckim, które tymczasowo znajdowały się pod zarządem Rzeszy Niemieckiej.