Список всех населенных пунктов Maribor в Югославия, которые в течение некоторого времени управлялись Германской империей.

Andrenci Bistra Bistrica pri Limbušu Bistrica pri Rušah Bohova Brdinje Brezno Brezula Bukovska vas Cerkvenjak Ceršak Cirknica Cogetinci Devica Marija v Brezju Dobrova Dobrovce Dogoše Dovže Dravograd Dravče Dražen vrh Duplek Fala Flekušek Fram Gačnik Golavabuka Gornja Senarska Gočova Guštanj Hošnica Jablance Jamnica Janževski vrh I Jarenina Javnik I Javorje Jazbina Jelen Jelovec pri Kamnici Ješenca Jurišnja vas Jurski vrh Kamnica Kaniža Kapla Kebelj Klopce Kocno Koprivna Koritno Kotlje Kozjak Košaki Krčevina Kumen Laporje Ledinek Legen I Lehen na Pohorju Leskovec Leše Libeliče Limbuš Lobnica Loka Lom Lormanje Ludranski vrh Mala Zimica Malečnik Malo Tinje Marenberg Maribor Mežica Mislinja Mlake Modraže Močna Muta NN Ogljenšak Ojstrica Okoška gora Oplotnica Orehova vas Orlica I Osek Otišni vrh Ošelj Pameče I Partinje I Partinje I * Partinje II Pekel Pekre Pernice Pesnica Ploderšnica Pobrežje Podova Podpeca II Pohorje Polička vas Poljana Potočnik Počehova Pragersko Preloge Prevalje Prihova Puščava Ravne Razgor Razvanje Rače Rdeči breg Remšnik Ribnica na Pohorju Ritoznoj Rogoznica Rošnja Rošpoh Ruše Selnica ob Dravi Selnica ob Muri Skoke Sladki vrh Slakova Slatinski dol Slemen Slivnica pri Mariboru Slovenj Gradec Slovenska Bistrica Smolinci Smolnik Sopdnje Verjane Spodnja Gortina Spodnja Kapla Spodnja Ložnica Spodnja Ložnica Spodnja Nova vas Spodnja Polskava Spodnja Senarska Spodnja Sveta Kungota Spodnja Vižinga Spodnja Voličina Spodnje Hoče Spodnje Podgorje Spodnje Poljčane Spodnje Prebukovje Spodnje Radvanje Spodnji Boč Spodnji Duplek Spodnji Gasteraj Spodnji Žerjavci Srobotje Studenci Studenice Sveta Ana Sveta Marjeta na Dravskem polju Sveta Marjeta ob Pesnici Sveta Trojica v Slovenskih goricah Sveta Uršula Sveti Anton na Pohorju Sveti Anton v Slovenskih goricah Sveti Benedikt v Slovenskih goricah Sveti Bolfenk Sveti Boštjan Sveti Danijel Sveti Duh Sveti Duh Sveti Duh na Ostrem vrhu Sveti Jakob v Slovenskih goricah Sveti Janž Sveti Jernej nad Muto Sveti Jurij v Slovenskih goricah Sveti Križ pri Mariboru Sveti Lenart Sveti Lenart v Slovenskih goricah Sveti Lovrenc na Pohorju Sveti Martin na Pohorju Sveti Miklavž Sveti Ožbalt ob Dravi Sveti Peter pri Mariboru Sveti Primož na Pohorju Sveti Primož nad Muto Sveti Trije kralji Sveti Trije kralji v Slovenskih gor. Sveti Urban Svečina Tezno Tolsti vrh I Topla Trbonje Trnovec Troblje Turiška vas Velika Zimica Veliko Tinje Velkar Videž Vič Vodriž Vrata Vrhe Vrhloga Vrhole Vrhov dol Vuhred Vurmat Vuzenica Zgornja Kapla Zgornja Ložnica Zgornja Ložnica Zgornja Polskava Zgornja Sveta Kungota Zgornja Voličina I Zgornje Podgorje Zgornje Poljčane Zgornje Prebukovje Zgornje Radvanje Zgornje Verjane Zgornji Boč Zgornji Duplek Zgornji Gasteraj Zgornji Razbor Zgornji Žerjavci Zimica Zlogona gora Zrkovci Čadram Čermljenšak Činžat Črešnjevec Črešnjevec Črna Črneče Šent Danijel Šent Ilj pod Turjakom Šent Ilj v Slovenskih goricah Šent Janž pri Dravogradu Šent Vid nad Valdekom Šmartno pri Slovenjem Gradcu Šmiklavž pri Vodrižu Šober Žabljek Žikarci I Žitence