Список всех населенных пунктов Socialistična rep. Slovenija в Югославия, которые в течение некоторого времени управлялись Германской империей.

Andrenci Anže Apače Apače Ardro Arja vas Armeško Arnovo selo Artiče Babno Banovci Bašelj Begunje pri Lescah Belca Bele vode Berglez Beričevo Besnica Bistra Bistrica Bistrica pri Limbušu Bistrica pri Rušah Bistričica Bizeljska vas Biš Bišečki vrh Blagovica Blanca Blatno Blato Bled Blejska Dobrava Bodešče Bohinjska Bela Bohinjska Bistrica Bohinjska Srednja vas Bohova Bojsno Bolehnečici Boletina Boreci Bornov Grad Borovak Boršt Bočna Boštanj Braslovče Bratonečice I Brdinje Brdo Brebovnica Brebrovnik Breg Breg Breg Brege Brezina I Brezje Brezje Brezje Brezje Breznica Brezno Brezovica Brezula Brežice Britof Briše Brod Brod Brode Brstje Budina Bukovci Bukovica Bukovica Bukovska vas Bukovščica Bukovžlak Buč Bučečovci Celar Celje Cerina Cerklje na Gorenjskem Cerklje ob Krki Cerkvenjak Ceršak Cezanjevci Cirknica Cirkovce Cirkuše Cirnik Cogetinci Crngrob Curnovec I Cven Cvetkovci Davča Dedni vrh Dednja vas Dekmanca Depala vas Desenci Devica Marija v Brezju Deševno Dešno Dežno Dob Dobeno Dobje pri Planini Dobležiče Dobova Dobovec Dobračeva Dobrič Dobrna Dobrova Dobrovce Dogoše Dol pri Hrastniku Dol pri Ljubljani Dolane Dole pri Litiji Dolenja vas Dolenje Impolje Dolenje Radovlje Dolenje brdo Dolenji Leskovec Dolga Raka Dolga gora Dolge njive Dolnji Šalovci Dolsko Donačka gora Dorfarje Dornava Dovje Dovje-Mojstrana Dovže Dragomelj Dragomilo Dragonja vas Dragotinci Dramlje Dramlje Dravograd Dravče Draža vas Dražen vrh Draženci Drebetinci Drenovec Drensko rebro Drešinja vas Drnovo Drobtinci Drstelja Drtija Družmirje Duplek Fala Fikšinci Flekušek Fram Frankolovo Frankovci Fužine Fužine Gaberke Gabernik Gabrk Gabrška gora Gajovci Gazice Gačnik Gmajna Godemarci Godič Golavabuka Golce Golica Golice Golič Golnik Golobinjek Gomilsko Gora Svetega Lovrenca Gorenja Dobrava Gorenja Lepa vas Gorenja vas Gorenja vas Gorenje Gorenje Orle Gorenje Radovlje Gorenje Skopice Gorenje brdo Gorenji Hotič Gorenji log Gorica Gorica Gorica Gorica * Goriče Gorišnica Gorje Gornja Radgona Gornja Senarska Goropeke Gosteče Gotovlje Govnjač Gozd Gozd Gočova Grabe Grabe Grabe Grabonoš Grad Gradišča Grajska vas Grdina Gregovce Grenc Griže Grlava Grlinci Grobelno Gruškovec Gržeča vas Gubno Guštanj Hajdina Hajdoše Hermanci Hlaponci I Homec Hotavlje Hotemaže Hotemež Hošnica Hrastje Hrastje Hrastje-Mota Hrastnik Hrastnik Hrastnik Hraše Hrušica Hudo Brezje Ihan Iljaševci Imeno Impolca Ivanjkovci Ivanjševci Izvir Jablana Jablance Jablanica Jagnjenica Jamnica Jamnik Janežovci Jančje Janžev vrh Janževski vrh I Jarenina Javnik I Javorje Javorje Javornik Javornik Javornik Javorniški Rovt Jazbina Jelen Jelovec Jelovec pri Kamnici Jereka Jesenice Jezersko Ješenca Ješovec Jiršovci Jurišnja vas Jurklošter Jurovci Jurovska Vas Jurski vrh Juršinci Kajžar Kalce-Naklo Kališe Kamenica Kamna gorica Kamnica Kamnik Kandrše Kaniža Kapelski vrh Kapla Kaplja Kaplja vas Kaplja vas Kasaze Kebelj Kladje Klanec Ključarovci I Klopce Knez Kobile Kocice Kocno Kog Kokarje Kokra Kolovrat I Komenda Komendska Dobrava Kompolje Konjšica Koprivna Koprivnica Koprivnik Koračice Koritno Koritno Koritno Koroška Bela Kotlje Kotredež I Kovor Kozjak Kozje Košaki Košnica Krajnska Dolina Kraljevci Kranj Kranjska gora Kristan vrh Križ Križ Križe Križe Križevci pri Ljutomeru Krnica Krnica Kropa Krtina Krčevina Krčevina I Krška vas Krško Kumen Kunšperk Kupljenik Kutinci Lahonci Lajše Lancova vas Lancovo Laporje Lastomerci Lavtižar Laze Laze Laško Lažiše Ledinek Ledinica Legen I Lehen na Pohorju Lemberg Lesce Leskovec Leskovec Leskovec pri Krškem Leskovica Letuš Levanjci Levec Lešane Leše Leše Libeliče Liberga Libna Liboje Limbuš Lipanjska Planina Litija Litmerk Ličenca Ljubečno Ljubija Ljubno ob Savinji Ljubstava Ljutomer Lobnica Logarovci Loka Loka pri Mengšu Loka pri Zidanem mostu Loka pri Žusmu Lokavci Lokavec Loke Loke Loke Loke Loke v Tuhinju Lokove Lom Loperšice Lormanje Loče Loče Ločica Ločič Ludranski vrh Lukovica Lukovica Luterje Lutverci Luče Luže Majšperk Makole Mala Dolina Mala Kostrevnica Mala Nedelja Mala Zimica Mala vas Male Braslovče Male Grahovše Malečnik Mali Lipoglav Malo Mraševo Malo Tinje Marenberg Maribor Marija Gradec Marija Ljubno Marija Reka Markovci Martinj vrh Mavčiče Medija Medno Medvece Medvode Mekinje Mengeš Mestni vrh Mezgovci Mežica Migojnice Mihalovci Mihalovec Mihovci Mislinja Mlaka Mlaka Mlake Mlače Modraže Mojstrana Moravci Moravče Moste Mostec Mostečno Mostje Motnik Mozirje Močilno Močna Močvirje Moše Moškanjci Mošnje II Možjanca Mrzlava vas Mrzli Vrh Mrčna sela Muretinci Muta NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN Nadgorica Nadole Naklo Nasova Nasoviče Negova Nemška vas Nemški Rovt Nevlje Neškar Njiverce Njivice Nomenj Noršinci Nova Oselica Nova cerkev Nova cerkev Nova vas Nova vas Nova vas I Nova vas I Nova Štifta Nuskova Obrež Ocinje Ogljenšak Ojstrica Okonina Okoslavci Okoška gora Okrog Okrog Okrogljice Olimje Oplotnica Orehova vas Orehovci Orla vas Orlica I Ormož Orožnova Koča Osek Oselica Ostrožno Otišni vrh Otoče Ovsiše Očeslavci Ošelj Pacinje Pameče I Parižle Partinje I Partinje I * Partinje II Paška vas Pekel Pekre Pernice Pesje Pesnica Petrovče Pevno Peče Pečice Pečovnik Pešata Pilštanj Piršenbreg Pišece Plajnsko Planina Planina Planina Ovčarija Planina na Kraju Planina pri Sevnici Planinska vas Plavški Rovt Plesnik Pleterje Pletovarje Plešivec Plešivec Plitvica Plitvički vrh Ploderšnica Pobrež Pobrežje Pobrežje Podblica Podgorci Podgorica Podgorje Podgorje Podhruško Podkoren Podlehnik Podova Podpeca II Podsreda Podtabor Podvinci Podvolovljek Podčetrtek Pogara Pohorje Pokljuka Polenšak Police Polička vas Poljana Poljana Poljane Polje Polje ob Sotli Polzela Polšnik Ponikva Ponikve Potoki Potočnik Počehova Poštena vas Poženik Pragersko Prapreče Praprotna polica Praprotnica Praprotno Prebačevo Preddvor Predoslje Prekopa Prelasko Preloge Prepole Prevalje Preša Prihova Prilipe Primskovo Pristava Pristava Pristava Prtovč Prvi Vogel Ptuj Ptujska gora Pušenci Puštal Puščava Pševo Radenci Radeče Radmirje Radoslavci Radovina Radovina * Radovljica Radvenci Rafolče Rajhenburg Rajnkovec Raka Rakitovec Ratanska vas Rateče Rateče-Planica Ravne Ravne Ravne Ravne Ravno Razgor Razgor Raztez Razvanje Rače Račica Rašica Raštanj Rdeči breg Remšnik Renke Repišče Reteče Rečica Rečica Rečica ob Paki Rečica ob Savinji Ribnica na Pohorju Ribno Rigonce Rimske Toplice Ritoznoj Rodine Rogatec Rogaška Slatina Rogoznica Rogoznica I Rova Rovišče Rovišče II Rovt Rošnja Rošpoh Rudno Runeč I Rupa Ruše Ržišče Sakušak Sava Sava Savci Sedlarjevo Segovci Sejanci Sela Sela I Sela pri Kamniku Selca Selišči Selnica ob Dravi Selnica ob Muri Selo Selo Selo Selska Planina Senovo Senožeti Sesterže Sevnica Silovec Skoke Skomarje Skorba Skorišnjak Sladka gora Sladki vrh Slakova Slamniki Slape Slaptinci Slatina Slatina Radenci Slatinski dol Slatna Slemen Slivna Slivnica pri Mariboru Slomi Slopno Slovenj Gradec Slovenja vas Slovenska Bistrica Slovenske Konjice Smlednik Smokuč Smolinci Smolnik Sodinci Solčava Sopdnje Verjane Sopote Sopotnica Sora Sorica Sovodenj Sovra Spodnja Bela Spodnja Besnica Spodnja Dobrava Spodnja Gortina Spodnja Hudinja Spodnja Kapla Spodnja Kostrivnica Spodnja Ljuša Spodnja Ložnica Spodnja Ložnica Spodnja Nova vas Spodnja Polskava Spodnja Senarska Spodnja Sušica Spodnja Sveta Kungota Spodnja Vižinga Spodnja Voličina Spodnja Štefanja Gora Spodnje Danje Spodnje Duplje Spodnje Fužine Spodnje Gameljne Spodnje Gorjuše Spodnje Grušovje Spodnje Grušovlje Spodnje Hoče Spodnje Jablane Spodnje Jezersko Spodnje Koseze Spodnje Krapje Spodnje Laže Spodnje Loke Spodnje Paloviče Spodnje Pečke Spodnje Pirniče Spodnje Pleterje Spodnje Podgorje Spodnje Poljčane Spodnje Prebukovje Spodnje Radvanje Spodnje Sečovo Spodnje Stranje Spodnje Tenetiše Spodnje Tepe Spodnje Tinsko Spodnji Boč Spodnji Breg Spodnji Brnik Spodnji Dolič Spodnji Duplek Spodnji Gabernik Spodnji Gasteraj Spodnji Hotič Spodnji Ivanjci Spodnji Kamenščak Spodnji Leskovec Spodnji Podlož Spodnji Prekar Spodnji Velovlek Spodnji log Spodnji Žerjavci Spuhlja Središče ob Dravi Srednja Bela Srednja vas Srednja vas (Podbrezje) Srednje Gameljne Srednje Pijavško Srednji vrh Srobotje Stanetinci Stanežice Staničeva Koča Stavešinci Stiška vas Stojanski vrh Stojnci Stolovnik Stoperce Stopnik Strahinj Stranice Stranje Stranje Straže Stražišče Strgonjca Strmec Studa Studenci Studenec Studenice Studenčice Suha Suhadole Sveta Ana Sveta Ana Sveta Ana pod Ljubeljem Sveta Barbara v Halozah Sveta Ema Sveta Jedert Sveta Katarina Sveta Kungota Sveta Kunigunda Sveta Lucija Sveta Marjeta Sveta Marjeta na Dravskem polju Sveta Marjeta niže Ptuja Sveta Marjeta ob Pesnici Sveta Radegunda Sveta Trojica v Slovenskih goricah Sveta Uršula Sveta Valburga Sveti Andraž v Slovenskih goricah Sveti Andrej Sveti Anton Sveti Anton na Pohorju Sveti Anton v Slovenskih goricah Sveti Benedikt v Slovenskih goricah Sveti Bolfenk Sveti Bolfenk v Halozah Sveti Boštjan Sveti Danijel Sveti Duh Sveti Duh Sveti Duh Sveti Duh Sveti Duh na Ostrem vrhu Sveti Florijan pri Rogatcu Sveti Florijan pri Šoštanju Sveti Gabrijel Sveti Jakob Sveti Jakob v Slovenskih goricah Sveti Janez Sveti Janž Sveti Jernej Sveti Jernej nad Muto Sveti Jeronim Sveti Jošt Sveti Jošt na Kozjaku Sveti Jurij ob Taboru Sveti Jurij ob Turju Sveti Jurij ob Ščavnici Sveti Jurij pod Kumom Sveti Jurij pri Celju Sveti Jurij v Slovenskih goricah Sveti Krištof Sveti Križ Sveti Križ Sveti Križ pri Mariboru Sveti Križ-Planina Sveti Lenart Sveti Lenart Sveti Lenart nad Laškim Sveti Lenart pri Veliki Nedelji Sveti Lenart v Slovenskih goricah Sveti Lovrenc na Dravskem polju Sveti Lovrenc na Pohorju Sveti Lovrenc pri Preboldu Sveti Lovrenc pri Prožinu Sveti Marko Sveti Martin na Pohorju Sveti Miklavž Sveti Miklavž Sveti Ožbalt Sveti Ožbalt ob Dravi Sveti Pavel pri Preboldu Sveti Peter pod Svetimi gorami Sveti Peter pri Loki Sveti Peter pri Mariboru Sveti Peter v Savinjski dolini Sveti Primož Sveti Primož I Sveti Primož na Pohorju Sveti Primož nad Muto Sveti Rupert Sveti Rupert Sveti Tomaž pri Ormožu Sveti Trije kralji Sveti Trije kralji v Slovenskih gor. Sveti Urban Sveti Urban Sveti Vid Sveti Vid pri Grobelnem Sveti Vid pri Ptuju Sveti Štefan Sveti Štefan Svetina Sveča I Svečina Svibno Teharje Tekačevo Telče Tepanje I Tezno Tešova Tibovski vrh Tirna Todraž Tolsti vrh Tolsti vrh I Topla Toplice Topol Topole Topolščica Trata Trata Trbegovci Trboje Trbonje Trbovlje Trebija Tremerje Trgovišče Trlično Trnava Trniče Trnov hrib Trnovci Trnovec Trnovska vas Troblje Trojane Trstenik Trzin Trška gora Tržec Tržič Tunjice Tupaliče Turiška vas Turje Turški vrh Vapča vas Vareja Vače Velenje Velesovo Velika Hubajnica Velika Kostrevnica Velika Lašna Velika Nedelja Velika Pirešica Velika Varnica Velika Zimica Velika vas Velika vas Velika Štanga Velike Grahovše Veliki Kamen Veliki Lipoglav Veliki Okič Veliki Podlog Veliki Rakitovec Veliki Trn Veliki hrib Veliko Mraševo I Veliko Tinje Veliko Trebeljevo Veliko Širje Veličane Velkar Veniše Vernek Veržej Videm ob Savi Videž Vinje Vinji vrh Vintarjevec Vintarovci Vir Virmaše Virštanj Visoko Visoče Vitan I Vitanje Vitna vas Vitomarci Vič Vičanci I Viški Višnja vas Vižmarje Vnajnarje Vodenovo Vodice Vodnikova Koča Vodranci I Vodriž Vodruš Voglje Vojnik Voklo Volavlje Volča Volčji potok Vransko Vrata Vrba Vrbje Vrenska gorca Vrhe Vrhje Vrhloga Vrhole Vrhov dol Vrhovo Vrhovska vas Vrhpolje Vrhpolje Vuhred Vurmat Vuzenica Vučja vas Zabovci Zabrekve Zabukovje Zagaj Zagorci Zagorje ob Savi Zali log Zalog Zalog Zalog Zaloke Založe Zameško Zamošani Zapoge Zavodnje Zavratec Zavrstnik Zavrč Završje Zdole Zgornja Bela Zgornja Besnica Zgornja Dobrava Zgornja Hudinja Zgornja Kapla Zgornja Kostrivnica Zgornja Lipnica Zgornja Ljuša Zgornja Ložnica Zgornja Ložnica Zgornja Pohanca Zgornja Polskava Zgornja Ponikva Zgornja Pristava Zgornja Sveta Kungota Zgornja Voličina I Zgornja Štefanja Gora Zgornje Bitnje Zgornje Duplje Zgornje Fužine Zgornje Gameljne Zgornje Gorje Zgornje Gorjuše Zgornje Gorče Zgornje Grušovlje Zgornje Jablane Zgornje Jezersko Zgornje Koseze Zgornje Laze Zgornje Laže Zgornje Loke Zgornje Paloviče Zgornje Pečke Zgornje Pirniče Zgornje Pleterje Zgornje Podgorje Zgornje Poljčane Zgornje Počakovo Zgornje Prebukovje Zgornje Radvanje Zgornje Roje Zgornje Stranje Zgornje Tenetiše Zgornje Tepe Zgornje Tinsko Zgornje Verjane Zgornji Boč Zgornji Brnik Zgornji Duplek Zgornji Gabernik Zgornji Gasteraj Zgornji Kamenščak Zgornji Leskovec Zgornji Otok Zgornji Podlož Zgornji Prekar Zgornji Razbor Zgornji Tuhinj Zgornji Velovlek Zgornji Šalovci Zgornji Žerjavci Zgoša Zibika Zidani most Zimica Zlato polje Zlatoličje Zlogona gora Zminec Zreče Zrkovci Zverinjak Zásip Čabrače Čadram Čatež Čemšenik Čeplje Čermljenšak Četena ravan Češnjevek Češnjica Češnjica Češnjica Češnjice Češnjice Čimerno Činžat Črešnjevec Črešnjevec Črešnjice Črešnjice Črmožiše I Črna Črnci Črneče Črni vrh Črnuče Šemnik Šent Andraž pri Velenju Šent Danijel Šent Gotard Šent Ilj pod Turjakom Šent Ilj pri Velenju Šent Ilj v Slovenskih goricah Šent Janž Šent Janž na Dolenjskem Šent Janž na Dravskem polju Šent Janž na Vinski gori Šent Janž pri Dravogradu Šent Jurij Šent Lambert Šent Ožbalt Šent Vid Šent Vid nad Ljubljano Šent Vid nad Valdekom Šenčur Šikole Široka set Škale Škofja Loka Škofja vas Šmarca Šmarje Šmarje pri Jelšah Šmarjeta Šmartno ob Dreti Šmartno ob Paki Šmartno pod Šmarno goro Šmartno pri Litiji Šmartno pri Slovenjem Gradcu Šmartno v Rožni dolini Šmartno v Tuhinju Šmarčna Šmiklavž Šmiklavž pri Vodrižu Šmohor Šober Šoštanj Špitalič Šratovci Štangrob Štore Ščavnica Žabek Žabljek Žabnica Žalec Žejno Železniki Žepovci Žerovinci Žetale Žiganja vas Žigarski vrh Žikarci I Žiri Žirovnica Žirovski vrh Žitence Žiče Žlabor Županje njive Župečja vas Žusem Žvarulje