Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Kašina Hora

Kašina Hora to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Kašina Hora.
. Dziś miejscowość nazywa się Kašina Hora i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Kaschnahora Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Kašina Hora Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Kašina Hora Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Kaschnahora Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Kašina Hora Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Kašina Hora Czechosłowacja Písek 1945
Kašina Hora Czechosłowacja Písek 1992
Kašina Hora Czechy Písek 1993