Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Adlig Wymislowo

Adlig Wymislowo to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Walddorf.
. Dziś miejscowość nazywa się Wymysłowo Szlacheckie i należy do Polska.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Adlig Wymislowo Rzesza Niemiecka Mogilno przed traktatem wersalskim
Wymysłowo Szlacheckie Polska Mogilno po traktacie wersalskim
Walddorf Rzesza Niemiecka Mogilno 1939
Wymysłowo Szlacheckie Polska Mogilno 1945
Wymysłowo Szlacheckie Polska Bydgoszcz 1992