Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Kamenná

Kamenná to miejscowość w to miejscowość, która 1993 należała do Czechy i znajdowała się w okręgu administracyjnym Příbram.
Kamenná to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Kamenná. Dziś miejscowość nazywa się Kamenná i należy do Czechy.