Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Kamenná

Kamenná to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Kamenná.
. Dziś miejscowość nazywa się Kamenná i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Kamena Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Kamenná Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Kamenná Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Kamena Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Kamenná Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Kamenná Czechosłowacja Příbram 1945
Kamenná Czechosłowacja Příbram 1992
Kamenná Czechy Příbram 1993