Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

NN

NN to miejscowość w to miejscowość, która 1992 należała do Czechosłowacja i znajdowała się w okręgu administracyjnym Jižní Morava.
NN to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Jezera. Dziś miejscowość nazywa się NN i należy do Czechosłowacja.