Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Jezera

Jezera to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Jezera.
. Dziś miejscowość nazywa się NN i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Jezera Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Jezera Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Jesera Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Jezera Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Jezera Czechosłowacja Vyškov 1945
NN Czechosłowacja Jižní Morava 1992