Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Ježkovice

Ježkovice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Ježkovice.
. Dziś miejscowość nazywa się Ježkovice i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Jeschkowitz Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Ježkovice Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Ježkovice Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Jeschkowitz Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Ježkovice Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Ježkovice Czechosłowacja Vyškov 1945
Ježkovice Czechosłowacja Jižní Morava 1992