Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Jedomělice

Jedomělice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Jedomělice.
. Dziś miejscowość nazywa się Jedomělice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Jedomělitz Austro-Węgry Schlan przed traktatem pokojowym z Austrią
Jedomělice Austro-Węgry Schlan przed traktatem pokojowym z Austrią
Jedomělice Czechosłowacja Slaný po traktacie pokojowym z Austrią
Jedomielitz Rzesza Niemiecka Schlan 1939
Jedomělice Rzesza Niemiecka Schlan 1939
Jedomělice Czechosłowacja Nové Strašecí 1945
Jedomělice Czechosłowacja Kladno 1992
Jedomělice Czechy Kladno 1993