Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Jehnědno

Jehnědno to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Jehnědno.
. Dziś miejscowość nazywa się Jehnědno i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Jehnidlo Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Jehnědno Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Jehnědno Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Jechnidlo Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Jehnědno Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Jehnědno Czechosłowacja Písek 1945
Jehnědno Czechosłowacja Písek 1992
Jehnědno Czechy Písek 1993