Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Jamný

Jamný to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Jamný.
. Dziś miejscowość nazywa się Jamný i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Jamny Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Jamný Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Jamny Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Jamný Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Jamný Czechosłowacja Písek 1945
Jamný Czechosłowacja Písek 1992
Jamný Czechy Písek 1993