Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Nové Hvězdlice

Nové Hvězdlice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Nové Hvězdlice.
. Dziś miejscowość nazywa się -Nové Hvězdlice (Hvězdlice-) i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Neuhwiezdlitz Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Hvězdlice Nové Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Nové Hvězdlice Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Neu-Wieslitz Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Nové Hvězdlice Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Nové Hvězdlice Czechosłowacja Vyškov 1945
-Nové Hvězdlice (Hvězdlice-) Czechosłowacja Jižní Morava 1992