Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Staré Hvězdlice

Staré Hvězdlice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Staré Hvězdlice.
. Dziś miejscowość nazywa się -Staré Hvězdlice (Hvězdlice-) i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Althwiezdlitz Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Hvězdlice Staré Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Staré Hvězdlice Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Alt-Wieslitz Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Staré Hvězdlice Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Staré Hvězdlice Czechosłowacja Vyškov 1945
-Staré Hvězdlice (Hvězdlice-) Czechosłowacja Jižní Morava 1992