Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Robcitz

Robcitz to miejscowość w to miejscowość, która 1938 należała do Rzesza Niemiecka i znajdowała się w okręgu administracyjnym Mies.
Robcitz to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Hrobschitz. Dziś miejscowość nazywa się Robčice i należy do Czechy.