Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Robčice

Robčice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Hrobschitz.
. Dziś miejscowość nazywa się Robčice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Hrobschitz Austro-Węgry Mies przed traktatem pokojowym z Austrią
Robčice Austro-Węgry Mies przed traktatem pokojowym z Austrią
Robčice Czechosłowacja Stříbro po traktacie pokojowym z Austrią
Robčitz Czechosłowacja Stříbro po traktacie pokojowym z Austrią
Robcitz Rzesza Niemiecka Mies 1938
Robčitz Rzesza Niemiecka Mies 1938
Hrobschitz Rzesza Niemiecka Mies 1938
Robčice Czechosłowacja Plzeň 1945
Robčice Czechosłowacja Plzeň-jih 1992
Robčice Czechy Plzeň-jih 1993