Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Hradešice

Hradešice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Hradešice.
. Dziś miejscowość nazywa się Hradešice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Hradeschitz Austro-Węgry Strakonitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Hradešice Austro-Węgry Strakonitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Hradešice Czechosłowacja Strakonice po traktacie pokojowym z Austrią
Radeschitz Rzesza Niemiecka Strakonitz 1939
Hradešice Rzesza Niemiecka Strakonitz 1939
Hradešice Czechosłowacja Horažďovice 1945
Hradešice Czechosłowacja Klatovy 1992
Hradešice Czechy Klatovy 1993