Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Hostěrádky-Rešov

Hostěrádky-Rešov to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Hostěrádky-Rešov.
. Dziś miejscowość nazywa się Hostěrádky-Rešov i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Reschow Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Rešov Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Hostěrádky-Rešov Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Hostieradek-Reschow Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Hostěrádky-Rešov Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Hostěrádky-Rešov Czechosłowacja Vyškov 1945
Hostěrádky-Rešov Czechosłowacja Jižní Morava 1992