Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Horleburg

Horleburg to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Horleburg.
. Dziś miejscowość nazywa się Koźmin i należy do Polska.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Koschmin Rzesza Niemiecka Koschmin przed traktatem wersalskim
Koźmin Polska Krotoszyn po traktacie wersalskim
Koschmin Rzesza Niemiecka Krotoschin 1939
Horleburg Rzesza Niemiecka Krotoschin 1939
Koźmin Polska Krotoszyn 1945
Koźmin Polska Kalisz 1992