Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Horni Grunt

Horni Grunt to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Ober Grund.
. Dziś miejscowość nazywa się Horní Podluží i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Ober-Grund Austro-Węgry Warnsdorf przed traktatem pokojowym z Austrią
Horní Grund Austro-Węgry Warnsdorf przed traktatem pokojowym z Austrią
Horni Grunt Czechosłowacja Varnsdorf po traktacie pokojowym z Austrią
Ober-Grund Czechosłowacja Varnsdorf po traktacie pokojowym z Austrią
Ober Grund Rzesza Niemiecka Warnsdorf 1938
Horní Podlůží Czechosłowacja Rumburk 1945
Horní Podluží Czechosłowacja Děčín 1992
Horní Podluží Czechy Děčín 1993